Asteptati sa se incarce fisierul!
Trasee turistice
Platoul Ciumerna – Piatra Craivii – Piatra Cetii – Cabana Râmeț - Platoul Bedeleu – Rimetea – Piatra Secuiului – Moldovenești – Cheile Turzii.
Traseul acesta este o porțiune din așa-numita „Magistrala Apusenilor”, care, la rândul ei, face parte din unul dintre traseele europene. La noi în țară, trece peste Munții Bihor, Vlădeasa și peste întreaga lungime a Munților Trascău. Deoarece porțiunea acestul traseu ce leagă Platoul Ciumerna de Munții Metaliferi nu a fost marcată în ultimele decenii vom începe descrierea acestuia doar din Ciumerna. Pentru a ajunge în acest punct se recomandă urcarea până la lacul Iezerul Ighel, iar de acolo urmărind marcajul cruce albastră pe un drum forestier se ajunge în platou, la o răscruce care marcheaza și punctul de plecare pentru banda roșie. De aici putem urma traseul celebru spre nord-est, ocolind prin dreapta o culme presărată cu bolovani mari calcaroși și lapiezuri, apoi o traversâd o pădure tânără de fag se ajunge în zona numită Poiana Ascunsă. Aici marcajul intersectează un drum de care, pe care continuă apoi străjuit un gard la capătul căruia urmarește curba de nivel spre dreapta și intra într-o pădure tânără. La ieșirea din pădure se dechide o poiană largă cu lapiezuri și ienupăr de unde avem o deschidere largă spre culoarul Oiejdea-Sard și Alba Iulia. De aici poate fi luat ca și aziumut spre NNV un pâlc de fagi bătrâni, ce marchează intrarea în pădurea prin care continuă marcajul (în pădure sunt vizibile urmale unei defrișări recente). La ieșirea din pădure apare în fața o pășune mare, ce se deschide spre est, strajuită de un vârf înalt cu formă conică, Vf. Sfedelașu, spre drepta și în plan secund un vârf similar, apoi in aceiasi directie, in al treilea plan apar o creasta calcaroasa, Vf Piatra Craivei. Aici traseul nostru întâlnește traseul marcat cu triunghi roșu și continuă împreună pe un drum de care in aceasta directie. Înainte cu 5 minute de a ajunge la Piatra Craivei banda roșie ne coboara în stânga printr-o pădure bătrână de fag, apoi o poiana cu o stână până la jos in fundul văii Cricăului. Pentru a vizita și vârful continuați 5 minute pe triunghi roșu până la un izvor și apoi pe langă acesta în sus urmați o potecă nemarcată (Atenție sunt necesare tehnici de escaladă!).
Urmând banda roșie se va intersecta pârâul Cricău, drumul forestier de pe valea Cricăului și apoi se continuă pe o potecă ce urcă oblic pe interfluviu către Valea Gălzii. Ca și reper pentru directie poate fi utlizat Bulzul Gălzii (o creastă calcaroasă similara Pietrii Craivii ca și formă și dimensiune). De pe intrefluviu se coboara printr-o poiana apoi pe un drum de exploatare forestiră realizat pe firul unui pârâiaș mic până la DJ 107K. De aici se continua pe drumul județean în amonte aproximativ 1,5 km unde o săgeată indicatoare ne ghideaza la drepta pe un bot de deal. Urmează un urcuș abrupt prin pădure până în șaua Doștina (890 m). Aici este intersectat din nou același marcaj triunghi roșu care poate fi urmat spre Vârful Piatra Cetii sau spre Cheile Văii Cetii. Traseul nostru continuă prin Răicani până la drumul principal care urca pe fundul văii prin Cheile Tecșesti. Se coboara circa 200 m pe drum după care, pe o poteca abruptă prin pădure marcajul urcă pe interfluviul ce separa valea Cetii de valea Mănăstirii. După aproximativ 10 minute se iasă din pădure într-o deschidere largă cu fânețe și pășuni din care puteți lua ca și azimut linia de electrificare de tensiune medie. De pe culmea interfluviului marcajul trece prin catunul Fata Pietrei apoi coboară în Valea Mănăstirii, aproape de rezervația Cheile Mănăstirii. De aici se continuă aproximativ 300 m în amonte până la Cabana Râmeț.
Traseul continuă de la cabana Râmeț prin cătunul Valea Uzei, urcând până la drumul județean 107L, la intersecția acestuia cu DC 104 ( care merge spre Valea Inzelului). Continuă pe drumul județean încă 400 m unde drumul intoarce într-o curbă de 180 grade iar traseul continuă tot înainte pe o potecă. Aceasta traversează doua văi adânci apoi ajunge în cătunul Florești. De aici se continuă pe un drum de car spre nord care coboară mărginit de stalpi de electrificare spre o gospodarie izolată, apoi cotește spre vest pentru a traversa o vale și continuă spre nord pe curbă de nivel ocolind Dealul Secului. După ce travesează șaua dintre Vf Secului și Vf Prislop marcajul bandă roșie se întâlnește cu marcajul bandă albastră și continuă impreună cu acesta să traverseze Platoul Bedeleu spre nord. După ce traverseeaza mai multe zone cu păduri tinere de fag cele două trasee iasă într-o pășune cu cu multe doline în care se intersecteză un al treilea marcaj, banda galenă, continuă apoximativ 500 de prin această pășune pănă la un sălaș de piatră, în zona numită La Rogoaze. Aproape de acesta se află un izvor(izvorul pârului Bedeleu) cu mai multe vălaie pentru adăpat, și o cruce de piatră. De la sălașul de piatră banda roșie si banda albastră urcă pe o vale dolinară spre Nord, apoi coboară iarăși pe o vale dolinară într-o altă pășune întinsă. Continuând spre NE se travesează șaua dintre Dealul Cireșului și Vârful Cornului iar după aproximativ 500 m cele două trasee se despart. Banda albastră coboară spre Est pe pârulu Siloș în jos iar traseul nostru continuă spre Nord pe un drum forestier, apoi coboară pe Pârul Muntelui. După ce se trece prin dreptul muchiei stâncoase ce coboară de pe vârful Ardașcheia traseul părăsesște pârul și urcă pe versantul stâng al acestuia. După ce travesează o culme traseul coboară în Rimetea.
Din centrul staului Rimetea traseul continuă pe drumul județean 107 M spre Buru până în apropierea ieșirii din sat, unde cotește spre dreapta pe o uliță cu câteva case si continuă pe un drum agricol, apoi urcă pe valea ce coboară la Nord de Colții Trascăului. Treptat începe să se departeze de vale pe versantul drept al acesteia, și urcă până în spatele vârfului. De aici Traseul continuă spre nord pe curbă de nivel pe deasupra satului Pietroasa, traversează o pădure apoi coboară în Moldovenești la DN 75. Din Moldevenești traseul trece pe malul stâng al Arieșului și continuă spre Cheile Turzii.
Cabana Râmeț - Întregalde - Lacul lghiu -Valea Ampoiței.
Cabana Râmeț - Cheile Râmețului - Întregalde.
Cetea - Piatra Cetii - Cheile Întregalde – Piatra Craivii – Bucerdea
Zlatna Vf. Dâmbău - Platoul Ciumerna - lezerul lghiel
Vf. Dâmbău - Vf. Părăginoasa - Poiana cu Narcise de la Negrileasa
Zlatna - Cheile Feneșului (Caprei)
Cheile Aiudului - Dl. Șipotelor - Cheile Bedeleului - La Rogoaze - Huda lui Papară
Rimetea - Piatra Secuiului - Colțești - Pârâul Muntelui - Vidolm
Coltești - Valea Siloșului - Platoul Bedeleu - Ponorul Vânătare (Peștera Dâlbina).
Sălciua - Huda lui Papară - Brădești - Cheile Râmețului.
Sălciua - La Șipote - Poarta Zmeilor – Izvoarele (Bedeleu)
Cabana Sloboda - Râmeț - Mănăstirea Râmeț
Lunca Arieșului - Terasa Șipotelor - Peștera Huda lui Papară.
Lunca Arieșului - Șaua Ardașcheia - Vârful Ugerului - Rimetea
Statistica:
Numar total vizite:
34,191
Vizitatori in pagina:
1
Max. vizitatori simultani:
871
Moment de maxim:
14/02/2021
info